Бъркалката е с непрекъснато действие за приготвяне на разтвори на варова или циментова основа от предварително приготвени и пакетирани сухи смеси, консистенцията на разтвора зависи от дозирането на водата и се определя от рецептите за видовете разтвори, приложени от доставчика на сухите смеси. Бъркалката се състои от разглобяеми възли, което позволява лесното й транспортиране и пренасяне по етажите.