Бетоновият център, монтиран към ветрилообразно складово стопанство за инертни материали, е предназначен за приготвяне на строителни смеси и разтвори с различен състав и консистенция.
Бетоновият център работи в два режима: напълно автоматичен и ръчен. Бетоновият център е компактна конструкция, изградена от следните основни възли: бетоносмесител, дозатор за цимент, дозатор за инертни материали, дозатор за вода, екип с повдигателен механизъм, скрепер, кабина с пулт за управление и носеща метална конструкция.