Вибросепараторите се използват за разделяне на по-едрите от по-дребните частици съдържащи се в нееднородни отпадъчни смеси. Разделят дребните отпадъчни елементи с размери до 40 мм от по-големите с размери над 40 мм. Производителността на съоръжението е до 5 тона на час.