Машина за огъване на арматурна стомана В-20

Машината тип В – 20 е предназначена за огъване на арматурна стомана до 20 мм /направа на бигли / в армировъчните и подготвителни цехове и на строителните площадки. Огъването се постига чрез завъртане на работната глава към която са закрепени опорен /централен/ и огъващ щифт. Неподвижната опора е закрепена към плота на машината. Чрез нейното преместване се регулира разстоянието между нея и централния щифт, взависимост от дебелината на огъвания материал. Машината е оборудвана с немски моторредуктор SEW. Определянето на необходимия ъгъл на огъване се извършва посредством потенциометър, изнесен на командното ел.табло, а завъртането на работната глава се осъществява посредством педал.