Служи за извличане на дребните железни отпадъци от лентата. Технически характеристики: 

– дължина на лентата – L= 1000 мм 
– зона на действие на магнита 1200 мм 
– мощност – 1.2 Кw 
– скорост на лентата – V=1.6 – 1.7 м/сек