Лентовите транспортьори могат да бъдат изработени в хоризонтално или наклонено изпълнение за транспортиране на различни видове товари или технологични отпадъци. Габаритните размери, дължината на лентата, както и мощността на съоръжението са съобразени с конкретните условия на експлоатация и изискванията на клиента.
ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР наклонен / хоризонтален
– Ширина – 1200 мм / 1000 мм 
– Дължина – 12000 мм / 30000 мм 
– Наклон – 24 гр. / – 
– Скорост на лентата – 1 и 2 м/сек 
– Производителност – до 16 т/ч
– Инсталирана мощност – 2х 2,2 kW / 4 kW