Машина за изправяне, отмерване и рязане на арматура - Миора

Машина за огъване на арматура - В 20

Машина за огъване на арматура - B 40

ВЪРТУШКА С УСПОКОИТЕЛ 1800