Миора

Машина за изправяне ,отмерване и рязане на армировъчна стомана 

В 20

Машина за огъване на арматурна стомана

НАС 50

Машина за рязане на армировъчна стомана

МЗАМ

Машина за заварени арматурни мрежи

B 32

Машина за огъване на армировъчна стомана