ДВУЕТАЖНИ гаражни клетки за 2 автомобила на едно място за паркиране

Технически параметри:
Товароподемност – 3 тона / два автомобила / 
Размери на платформите – 2,2 м / горна платформа /; 2 м / долна платформа / 
Ъгъл на наклон на платформите 14 градуса 
Инсталирана мощност – 3 квт. За 3 броя клетки 
Време за движение – 1 мин. 

ПЛАТФОРМА за вертикален транспорт на автомобили в подземен гараж

Технически параметри: 
Товароподемност – 3 тона 
Размери на платформата – 2,5 м х 6 м 
Инсталирана мощност – 5 квт. 
Време за движение – от горно до долно ниво – 1 мин. 
от долно до горно ниво – 1 мин.