Машина за заварени арматурни мрежи

Машината е предназначена за изработка на заварени арматурни мрежи в автоматичен и полуавтоматичен режим с размер на заваряваните пръти от 4 до 10 мм с максимална широчина на мрежата 2,15 м.
Растер на мрежата от 100/50 до 200/200.
Микропроцесърно управление на автоматиката и тиристорно управление на заваръчния процес.