Машина“МИОРА “е предназначена за изправяне,  отмерване и рязане по размер на пръти арматура от кангално желязо. Тя може да изправя и реже арматурни пръти посредством  приемно устройство до дължина 12 метра. Цикълът по отделните операции е напълно автоматизиран. Машината за изправяне и рязане е снабдена с броячна система, която я изключва при достигане на предварително зададения брой пръти. В зависимост от нуждите е възможно различните модели да се изработят с електронно или механично оразмеряване на прътите. Изправянето се постига с използване на роторна група, състояща се от втулки от метало-керамика, избрани поради тяхната изключителна износоустойчивост. Тяхното положение и стъпка могат да се регулират според диаметъра и механичните характеристики на арматурната стомана, като се гарантира идеално изправяне. 

Монтираната ножица е оборудвана с механично бързо освобождаване, което гарантира, че произведената арматура винаги е в точно зададеният размер.

Двустранни ролки, калибрирани в съответният размер, задвижват сигурно подаваната арматура, осигурявайки постоянна скорост и качество на изправянето.
Машината има аспирационна уредба, с която се свежда до минимум запрашеността на арматурните цехове и подобрява хигиенно-санитарните условия на работа.

Различните модели на машината позволяват да се работи с различни скорости в зависимост от диаметрите на арматурната стомана. Лекотата на употреба, здравината и качеството прави “МИОРА“ надежден машина.

Вариант 1. Машина за изправяне ,отмерване и рязане на арматурна стомана – “МИОРА” – до Ø12  гладко желязо с въртушка до 600кг. за кангално желязо.

Параметри :

 • Напрежение на захранващия източник – 380V
 • Инсталирана мощност – 18 кВт.
 • Диаметър на изправения прът – от Ø 6 до Ø 12 мм
 • Скорост на изправяне – 32 ; 50 ; 72,5 м/мин.
 • Дължина на изправяните пръти до 12м
 • Електронно задаване и отчитане на броя на изправените пръти;

Механична настройка на дължината на изправяните пръти,чрез поставяне на набор от размерни пръти в приемното устройство;

Вариант 2. Машина за изправяне ,отмерване и рязане на арматурна стомана – “МИОРА” – до Ø14  гладко желязо комплект с въртушка и успокоител до 1,5тона

Параметри :

 • Напрежение на захранващия източник – 380V.
 • Инсталирана мощност – 18 кВт.
 • Диаметър на изправения прът – от Ø 6 до Ø 12 мм
 • Скорост на изправяне – 32 ; 50 ; 72,5 м/мин.
 • Дължина на изправяните пръти до 12м
 • Електронно задаване и отчитане на броя на изправените пръти;
 • Механична настройка на дължината на изправяните пръти,чрез поставяне на набор от размерни пръти в приемното устройство

Варинт 3. Машина за изправяне ,отмерване и рязане на арматурна  стомана – “МИОРА” до Ø 14 комплект с въртушка и успокоител до 1,5тона с електронно задаване на дължината  на прътите.

Параметри :

 • Напрежение на захранващия източник – 380V.
 • Инсталирана мощност – 22 кВт.
 • Диаметър на изправения прът – от Ø 6 до Ø 14 мм
 • Скорост на изправяне – 32 ; 50 ; 72,5 м/мин.
 • Дължина на изправяните пръти до 12м
 • Електронно задаване и отчитане на броя на изправените пръти;
 • Електронно задаване и отчитане на дължината на изправяните пръти /контролер с дисплей/ позволява задаване на различена дължина и брой на арматурните пръти;