Машина за рязане на арматурна стомата (НАС50)

Машината за рязане на арматура НАС 50 е устойчива на грубите условия на експлоатация. Приложима в заготвителни бази и армировъчни цехове на големи строителни обекти. Надеждна и производителна. Устойчиво на деформации отлято и термообработено тяло, свободно от вътрешни напрежения. Добре направляван масивен режещ елемент. Висококачествени ножове от специална стомана, термообработени и шлифовани с четири режещи ръба. Безстепенно регулиране на разстоянието между ножовете. Саморегулиране дължината на хода при отрязване – скъсява времето за отрязване. Фиксиран упор на отрязвания прът, който не се нуждае от регулировка. Ролкова опора за подаваните пръти. Включване чрез педал; с всяко натискане на педала се извършва само едно отрязване – извършване на двоен ход е изключено. Само две места в машината се нуждаят от периодично смазване, останалата част не изисква поддръжка.