Подвижен стенд за развъртане на тягови двигатели

Стенд за развъртане на колооста с редуктор

Стенд за проверка на работоспособността и дебита на компресори