Подвижният стенд за развъртане на тягови двигатели е предназначен за  развъртане на колооста на метровагона  при извършване на ремонтни дейности без да е необходим демонтаж по талигата.

Подвижен стенд за развъртане на тягови двигатели се състои от

  •  Подвижна  количка.
  •  Два броя електротабла
  •  Дистанционен пулт за управление показващ оборотите на ел. двигателя.