Платформата е самостоятелно повдигателно съоръжение с носеща рама, която се закрепва към лонжероните на базата на машина, посредством болтови връзки. За базово шаси може да се използва всеки товарен автомобил, с товароподемност не по-малка от 10 тона, оборудван с редуктор за отбор на мощност от скоростната кутия. 
Захранването на хидросистемата на платформата се осъществява от: 
а) хидравлична помпа, задвижвана от двигателя на автомобила през ре­дуктора за отбор на мощност;
б) хидравлична станция, вградена в платформата, захранвана от елект­рическа мрежа на 380 V. 
Хидравличната платформа ПХ 200/21-А е предназначена за довършител­ни ремонтно възстановителни и декоративни работи по фасади, колони и тавани на сгради, за поддържане на улично осветление, светофарни уредби и комуникации и други.