Тези платформи могат да се теглят от превозни средства като: кари, трактори или леки товарни автомобили, в зависимост от типа на платформата.