Строителният подемник е изключително практично съоръжение, което се използува в строителството и ремонтната дейност. 
Чрез модулни и междинни звена, изграждащи мачтата на подемника се предлагат много възможности за приложение.
Изработен е от разглобяеми възли с минимални тегла, лесно преносими и удобни за транспортиране.
Бърз монтаж на мачтата, без използване на други повдигателни съоръжения. Монтажът е улеснен от практични връзки за закрепване на мачтата към скеле, под прозоречен зид или към балкони. 
Завъртане на товарната площадка (кош) на 90 гр., удобно за товарене и разтоварване на материалите. 
Дистанционно управление от подвижен трибутонен пулт. Микро скорост за точно спиране и основна скорост.