Стенда за развъртане на колооста с редуктор е предназначен за развъртане на колоос с редуктор за метровагон.

НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Колооста с редуктора се подава, чрез кран към стенда. За да работи стенда плавно без удари и странични шумове  е необходимо да се постигне максимално добро съосие, между входящия вал на редуктора и разширителния блок.

Следва развъртане и същинската работа със стенда.