Стенда  е предназначен за съхраняване оглед и транспорт  на витлата.  Конзолните носачи ,закрепени  за   основната носеща колона, са два и са с  присъединителни размери според присъединителните размери на витла тип: HAMILTON-SUNDSTRAND : 14 SF-5,  14SF-11,  568 F-1, 247F-1, 247 F-1Е.