Тези платформи са предназначени за извършване на широка гама от операции свързани с поддържането на остъклени фасади на високи сгради – боядисване, фугиране, остъкляване. Могат да се използват също и за разнообразни ремонтни, довършителни, облицовъчни или декоративни работи.