Хидравличният товарен подемник е предназначен за вертикален транспорт на търговски стоки на две нива (долно и горно).
Подемникът се използва предимно в кухни на ресторанти – за чиста продукция или отпадъчни материали в магазини и складови помещения.
Задвижването на подемника е електрохидравлично. Командването се осъществява от пултове за управление, разположени съответно на долно и горно ниво.